Kaç Yıllık Doktorsun ki Oğlum

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kaç Yıllık Doktorsun ki Oğlum"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Kaç yıllık doktorsun ki oğlum deyimi, bir doktorun bilgi, beceri, tecrübe veya yetki düzeyini küçümseyerek veya sorgulayarak eleştirmek anlamına gelir. Bu deyim, bir doktorun yaptığı teşhis, tedavi, tavsiye veya karar ile ilgili olarak memnuniyetsizlik, şüphe, kızgınlık veya alaycılık duyan bir kişi tarafından kullanılır.

Hakaret mi?


Kaç Yıllık Doktorsun ki Oğlum kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın söylediği "Sen nasıl doktorsun, pratisyen hekimsin, sen ne biliyorsun, kaç yıllık doktorsun ki oğlum" şeklinde kaba hitap tarzı ve ağır eleştiri niteliğindeki sözlerin muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun yasal unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yetersiz gerekçeyle sanığın mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/3417 Karar: 2018/2699 Tarih: 26.02.2018

"Kaç Yıllık Doktorsun ki Oğlum" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.