Sizin Döneminiz Geçti

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Sizin Döneminiz Geçti"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Sizin döneminiz geçti" ifadesi, genellikle bir kişiye veya gruba, belirli bir konuda artık etkili olmadıklarını, değişen koşullar veya yeni gelişmeler nedeniyle geçmişte sahip oldukları etkinliği veya gücü yitirdiklerini ima eden bir ifadedir. Bu ifade, karşı tarafın eskiden etkili olduğu bir durumda artık etkisinin kalmadığını belirtirken, zamanın değiştiğini veya yeni faktörlerin devreye girdiğini vurgular.

Hakaret mi?


Sizin Döneminiz Geçti kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Cumhuriyet savcısı olan yakınanın sanığın elinin cebinde olması nedeniyle sanığı uyarması üzerine sanığın "Sizin döneminiz geçti, bitti artık, ben gelmişim elli yaşına, ne savcısı ne hâkimi, bunları geçin artık" şeklinde sözler söylediği, bu sözlerin yakınanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek mahiyette olmadığa ve suç işleme bilinç ve iradesiyle söylenmediği anlaşılmakla, unsurları oluşmayan suçtan sanığın beraatı yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 2. CD Esas: 2012/241 Karar: 2013/25198 Tarih: 04.11.2013

"Sizin Döneminiz Geçti" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.