Maaşlı Köpek

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Maaşlı Köpek"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Maaşlı Köpek", Türkçede bir tür argo veya aşağılayıcı ifadedir. Maaşlı bir kişinin belirli bir iş için düzenli olarak para aldığını belirtir. Köpek ise bir hayvanın adıdır. Bu ifadeyi kullanan kişi, başka bir kişiyi sadakatsiz, itaatsiz, korkak veya yüzsüz olarak nitelendirerek, ona saygısızlık ettiğini gösterir.

Hakaret mi?


Maaşlı Köpek kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eylemin (Belediye yıkım ekibi görevlisine hitaben: Maaşlı köpekler, Allah bize çektirdiklerinizi size de çektirsin, ahlaksızlar) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu anlaşıldığından, sanık... müdafiinin ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkumiyet) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2019/437 Karar: 2019/5936 Tarih: 27.03.2019

"Maaşlı Köpek" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.