Basitsin

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Basitsin"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Basitsin" ifadesi, genellikle bir kişinin zekâsını veya yeteneklerini aşağılamak için kullanılan bir ifadedir. Bu ifade, kişinin yeteneksiz, bilgisiz veya kültürsüz olduğunu ima eder. Ancak, "basit" kelimesinin kullanımı tamamen görecelidir ve bir kişinin yetenekleri veya başarıları konusunda tam bir ölçüt değildir. Her insan farklı bir yaşam deneyimine, bilgi birikimine ve yeteneklere sahiptir. Bu nedenle, "basitsin" ifadesi bir kişiyi aşağılamak veya küçük düşürmek yerine, insanların farklı yetenekleri ve farklı deneyimleri olduğunu kabul etmek daha saygılı bir yaklaşım olacaktır.

Hakaret mi?


Basitsin kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın "Basitsin, sizin gibi insanların Allah' olduğuna inanmıyorum" şeklindeki sözlerinin mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18 CD Esas: 2016/4767 Karar: 2018/2299 Tarih: 21.02.2018

"Basitsin" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.