Görgüsüz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Görgüsüz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Görgüsüz" kelimesi, bir kişinin veya davranışın, sosyal normlara uygun olmayan, kaba, saygısız veya terbiyesiz olduğunu ifade eden bir sıfattır. Birinin uygun davranış biçimlerine uymadığı veya hoşgörüsüz olduğu durumlar için kullanılabilir. Bu kelime genellikle olumsuz bir anlam taşır ve kişinin eğitimsiz veya saygılı olmayan bir şekilde davrandığına işaret eder.

Hakaret mi?


Görgüsüz kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın aşamalarda kiracısı olan katılanın iki aylık kira ücretini ödemediğini ve telefonda konuşurken de kendisine "Görgüsüz" dediğini savunması karşısında, olayın çıkış nedeni ve gelişimi üzerinde durularak, sanık hakkında TCK'nın 129. maddesinin uygulanma olanağının tartışılmaması kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2014/2060 Karar: 2014/32689 Tarih: 12.11.2014

Karar #2

(Avukat tarafından mahkemeye sunulan dilekçede müdahil hakkında "...in savunmalarına göre bu firmadan rektör beye doğum günü sebebiyle alındığı ileri sürülen hediyeler dahi sanığın şahsi harcamaları olduğundan bunların kurum hesaplarından ödenmesinin aynı zamanda büyük bir görgüsüzlük olduğunu belirtmekte hiçbir sakanca görmemekteyiz" şeklinde ifadeler kullanılmasına ilişkin) yapılan duruşmaya, toplanan delillere, gerekçeye, hakimin kanaat ve takdirine göre katılan vekilinin temyiz itirazlar yerinde olmadığından, reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 2. CD Esas: 2011/27190 Karar: 2013/8540 Tarih: 18.04.2013

"Görgüsüz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.