Makyaj Yapıp Oturuyorsunuz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Makyaj Yapıp Oturuyorsunuz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Makyaj Yapıp Oturuyorsunuz, bir kişi veya gruba yaptıkları işin önemsiz veya boş olduğunu söylemek için kullanılan bir eleştiridir. Makyaj Yapıp, yüzüne renkli kozmetik ürünler sürüp veya görünüşünü değiştirip anlamına gelir. Oturuyorsunuz, hareketsiz duruyorsunuz veya bir iş yapmıyorsunuz anlamına gelir. Bu yüzden Makyaj Yapıp Oturuyorsunuz, yaptığınız işin önemsiz veya boş olduğunu söylemek demektir.

Hakaret mi?


Makyaj Yapıp Oturuyorsunuz kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın Tapu Sicil Müdürlüğünde memur olan katılana hitaben sarf ettiği "Evraklar neden incelemiyorsunuz, sizi buraya koyanda hata, makyaj yapıp oturuyorsunuz, ne biçim memursunuz" şeklindeki sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp ilgili belgeleri incelemediğini düşünerek söylenen kaba davranış niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yerinde olmayan gerekçe ile mahkumiyet karan verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2012/30075 Karar: 2014/503 Tarih: 15.01.2014

"Makyaj Yapıp Oturuyorsunuz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.