Zürriyetini Sikeyim

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Zürriyetini Sikeyim"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Zürriyetini Sikeyim ifadesi, Türkçede argo bir ifadedir. Cinsel içerikli ve küfürlü bir ifade olan "Zürriyetini Sikeyim", karşı tarafa aşağılayıcı ve saygısız bir şekilde yaklaşmayı amaçlar. Bu tür ifadeler genellikle hoşgörüsüz, saygısız ve olumsuz bir dil kullanımını yansıttığı için iletişimde kullanılması tavsiye edilmez.

Hakaret mi?


Zürriyetini Sikeyim kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığa yükletilen hakaret eylemiyle (Zürriyetini sinkaf ederim) ulaşılan çözümü haklı kılıcı zorunlu öğelerinin ve bu eylemin sanık tarafından işlendiğinin kanuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığı, bütün kanıtlarla aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde ve eksiksiz sergilendiği, özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı, eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanık vekilinin ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkûmiyet) onanmasına...

Yargıtay 4. CD Esas: 2019/1269 Karar: 2021/23926 Tarih: 11.10.2021

"Zürriyetini Sikeyim" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.