Poturundaki Yırtık Mamur Dağı’ndan Görünürken

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Poturundaki Yırtık Mamur Dağı'ndan Görünürken"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Poturundaki yırtık, Mamur Dağı'ndan görünürken" ifadesi, genellikle bir kişinin veya bir grubun, kendi hatalarını veya eksikliklerini başkalarını eleştirmek veya suçlamak için kullanmasını eleştiren bir deyimdir. Bu ifade, kişinin kendi kusurlarını görmezden gelip, başkalarına ders verme veya eleştiri yapma çabasını vurgular.

Deyim, kişilerin veya grupların önce kendi durumlarını gözden geçirmeleri gerektiğini hatırlatırken, kendi hatalarını kabul etme ve düzeltme sorumluluğunu taşıma gerekliliğini ifade eder. Aynı zamanda, başkalarını eleştirmek veya suçlamak yerine önce kendimize bakmamız gerektiğini vurgular. "Poturundaki yırtık, Mamur Dağı'ndan görünürken" ifadesi, öz eleştiri yapma ve dürüstlüğü koruma prensiplerini teşvik ederken, aynı zamanda insanların karşılıklı anlayış ve hoşgörü içinde iletişim kurmalarının önemini vurgular.

Hakaret mi?


Poturundaki Yırtık Mamur Dağı'ndan Görünürken kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, yazılar bir bütün olarak değerlendirildiğinde, yazılanın (Gazete yazısında, belediye başkan yardımcısına hitaben: Poturundaki yırtık Mamur Dağı'ndan görünürken... Birilerinin poturundaki deliği kapatmaya çalışmak... Ne kadar doğru acaba... Be mübarek, sen kendi yırtığına baksana!) ağır eleştiri niteliğinde bulunduğu ve hakaret suçunun yasal unsurlarını oluşturmadığı gözetilmeyerek yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı,...

Yargıtay 16. CD Esas: 2015/4632 Karar: 2015/5317 Tarih: 14.12.2015

"Poturundaki Yırtık Mamur Dağı'ndan Görünürken" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.