Acımasız

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Acımasız"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Acımasız, bir kişinin ya da eylemin merhamet veya anlayış eksikliği gösteren, sert ve katı olduğunu belirten bir sıfat olarak kullanılır. Acımasız terimi, duygulara veya başkalarının acılarına karşı duyarsız ve umursamaz bir tutum sergileyen bireyler veya durumlar için kullanılabilir.

Hakaret mi?


Acımasız kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın söylediği sabit olan "Allahsızsın, vicdansız ve acımasızsın” şeklindeki sözlerinin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp kaba hitap tarzı ile beddua niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, atılı suçtan beraatine karar verilmesi gerekirken, eksik ve yetersiz gerekçeyle yazılı şekilde mahkumiyetine hükmedilmesi kanuna aykırı...

   

Yargıtay 15. CD Esas: 2017/36393 Karar: 2021/6049 Tarih: 26.05.2021

"Acımasız" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.