Böyle Bir Dava Açmaya Utanmıyor Musunuz?

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Böyle Bir Dava Açmaya Utanmıyor Musunuz?"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Böyle bir dava açmaya utanmıyor musunuz?" ifadesi, bir kişinin diğer bir kişi veya kuruluşa karşı açtığı davanın uygun olmadığını veya gereksiz olduğunu düşündüğünü ifade etmek için kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, bir kişinin başkalarına zarar vermek veya gereksiz yere sorun çıkarmak için bir dava açtığını ima eder.

Örneğin, "Bu dava gereksiz, böyle bir dava açmaya utanmıyor musunuz?" ifadesi, bir kişinin başka bir kişi veya kuruluşa karşı açtığı davayı gereksiz veya yersiz olduğunu ifade eder.

Bu ifade, bir dava açmanın gerekliliğini ve uygunluğunu sorgulamak için kullanılır. Ancak, bu ifade bazen karşı tarafı rahatsız edebilir veya incitebilir. Daha uygun ve saygılı bir şekilde, bir dava açmanın uygunluğu veya gerekliliği hakkında yapıcı eleştiriler sunmak daha iyi bir seçenek olacaktır.

Hakaret mi?


Böyle bir dava açmaya utanmıyor musunuz kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Avukata hitaben: Siz rezil bir dava açtınız, böyle bir dava açmaya utanmıyor musunuz, üç kuruşluk bir dava açtınız, rezilsiniz) ve yükletilen suça yönelik katılan ... 'in temyiz iddiaları yerinde görülmediğin den, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkumiyet) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/2325 Karar: 2015/13100 Tarih: 09.12.2015

"Böyle Bir Dava Açmaya Utanmıyor Musunuz?" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.