Artist Misiniz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Artist Misiniz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Artist misiniz?" ifadesi, Türkçede iki farklı bağlamda kullanılabilir: Eğer samimi bir şekilde soruluyorsa, bu ifade bir kişiye veya gruba, sanatçı olup olmadıklarını sormak için kullanılabilir. Bu durumda, soru, kişinin veya grubun müzik, resim, tiyatro, sinema gibi sanatsal alanlarda eserler üretip üretmediğini ve bu eserlerle toplumda tanınırlık kazanıp kazanmadığını öğrenmeye yöneliktir. Eğer alaycı bir şekilde soruluyorsa, bu ifade, bir kişi veya gruba, gösterişçi, kendini beğenmiş veya başkalarını küçük gören bir tavır sergileyip sergilemediklerini sormak için kullanılabilir. Bu durumda, soru, kişinin veya grubun davranışlarının hoşgörüsüz veya rahatsız edici olduğunu ima eder ve bu kişinin başkalarına karşı kibirli ve saygısız davrandığını öne sürer.

Bu nedenle, "Artist misiniz?" sorusunun anlamı ve amacı, kullanıldığı bağlama ve tonlamaya bağlı olarak değişebilir.

Hakaret mi?


Artist misiniz kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın polis memuru olan müştekilere söylediği "Artist misiniz nesiniz, adam olun şeklindeki ifadeleri müştekilerin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp kaba, rahatsız edici ve nezaket dışı sözler niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle yazılı şekilde hüküm kurulması kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/6111 Karar: 2015/9409 Tarih: 27.10.2015

Karar #2

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın görevli polis memuruna söylediği "Sen kimsin, benimle düzgün konuş, polissiniz de artist misiniz şeklindeki ifadeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sanığın mağdura yönelttiği sözlerin mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı davranış ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilme- den, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/10548 Karar: 2016/3384 Tarih: 24.02.2016

"Artist Misiniz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.