Götü Boklu

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Götü Boklu"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Götü boklu" deyimi, bir kişinin değersizliğini ifade etmek için kullanılır. Bu ifade ile kişiler küçümsenerek alaycı bir tavır sergilenir. Kişinin onur, şeref ve haysiyetine hakaret kapsamında değerlendirilir.

Hakaret mi?


Götü Boklu kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eylemin (Doktora hitaben: Götü boklu doktor, terbiyesizler, ahlaksızlar, yavşaklar) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanık...'in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkumiyet) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/17524 Karar: 2016/3832 Tarih: 01.03.2016

"Götü Boklu" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.