Adam mı Oldun?

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Adam mı Oldun?"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Adam mı oldun?" ifadesi olumsuz bir ton ve alaycı bir dil kullanılarak, bir kişinin beklenen veya normalde yapması gereken bir şeyi yapması veya bir konuda daha yetkin davranması durumunda, bunun sürpriz veya şaşkınlıkla karşılanmasını ifade eden bir tabirdir. Bu ifade, kişinin genellikle beklenmeyen bir şekilde davrandığında veya normallikten saparak olumlu bir değişim gösterdiğinde, bu değişimi alaycı bir şekilde yorumlamak için kullanılır.

"Adam mı oldun?" ifadesi, genellikle aşağılama veya alay içeriği taşır ve olumsuz bir duygu ifade eder. Karşı tarafın davranışını şaşırtıcı veya tuhaf bir şekilde yorumlamak ve onu küçümsemek amacı taşır. Bu ifade, iletişimde olumsuz bir ton kullanılmasını teşvik edebilir ve kişiler arasındaki ilişkileri olumsuz etkileyebilir. Daha yapıcı ve saygılı bir iletişim tarzı benimsemek her zaman daha olumlu sonuçlar doğurabilir.

Hakaret mi?


Adam mı Oldun kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın katılana hitaben söylediği kabul edilen "Jandarmaysanız Allah mısınız, her şeyi yapacağımızı mı zannediyorsunuz, kendi sivil arabam çarptın, bana tamir ettirmeye çalışıyorsun, adam olun adam, komutan oldun da adam mı oldun" şeklindeki sözlerin muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın bu suçtan beraatı yerine mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

 

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/14759 Karar: 2018/12956 Tarih: 15.10.2018

"Adam mı Oldun?" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.