Hakkımızı Yiyor

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Hakkımızı Yiyor"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Hakkımızı yiyor" ifadesi, genellikle bir kişinin veya bir grubun, başkalarının haklarını, çıkarlarını veya faydalarını eksik veya haksız bir şekilde ele geçirerek, kendine veya kendi tarafına avantaj sağladığını ifade eder. Bu ifade, birinin adaletsiz veya haksız bir şekilde davrandığını ve bu nedenle kişinin veya grubun zarar gördüğünü ifade ederken, aynı zamanda toplumsal veya hukuki normlara aykırı bir davranışı da vurgular.

"Hakkımızı yiyor" ifadesi, genellikle adaletsizlik, haksızlık veya eşitsizlik durumlarında kullanılırken, aynı zamanda duygusal veya maddi zarara uğradığı düşünülen durumları da belirtebilir. Bu deyim, bir kişinin veya grubun, diğerlerinin çıkarlarına veya haklarına zarar verdiğini veya bunları ihlal ettiğini vurgulayarak, hakların ve eşitliğin önemini hatırlatır. Duygusal bir dil kullanmadan ve olumsuz bir atmosfer yaratmadan, iletişimde açık ve dürüst olmak, sorunları çözme ve anlaşmazlıkları çözme sürecinde yardımcı olabilir.

Hakaret mi?


Hakkımızı Yiyor kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Kandırıldık, çok mağduruz, bu haksızlıktır, bu bir sahtekarlıktır ve sayın müdürümüz... hiçbir şey olmamış gibi ne bir açıklama yapıyor alay edercesine hiçbir şey yokmuş gibi hakkımızı yiyor) ve yükletilen suça yönelik o yer Cumhuriyet savcısının temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/7273 Karar: 2015/8964 Tarih: 22.10.2015

"Hakkımızı Yiyor" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.