Mahkemeden Çok Oyun Mekanizması

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Mahkemeden Çok Oyun Mekanizması"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Mahkemeden Çok Oyun Mekanizması" deyimi, bir kişinin veya bir grubun, dolandırıcılık, hile veya sahtekarlık gibi amaçlarla karmaşık ve entrikalı planlar yapma yeteneğini ifade eder. Bu ifade genellikle birisinin düzenlediği planları veya oyunları anlatırken kullanılır. "Mahkemeden Çok Oyun Mekanizması" ifadesi, bu tür entrikaların karmaşıklığını ve tahribatını vurgulamak için kullanılır.

Hakaret mi?


Mahkemeden Çok Oyun Mekanizması kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın müştekiye yönelttiği ifadeler (Temyiz dilekçesinde hakimi hedef alarak: Mahkeme taraf olmuştur, beyan etmesine rağmen mahkeme taraf tutarak yalan tanık dinlemiştir, kanun uygulayıcı zayıfın, mağdurun yanında olmamış, tamamen güçlünün ve zalimin yanında olmuştur, gerçek adaletin tecelli etmesini engellemiştir, olaylar arasında neden sonuç ilişkisini kuramıyorum, gerekli sorgulamayı yapamıyor, kolaycılığı seçiyor, amaç beni cezalandırmaktır, hakim ve savcıların bu kadar kolaycılığı seçeceklerini asla düşünmezdim, mahkeme tamamen taraf oldu, tüm dosya incelendiğinde keyfilik vardır, taraf tutulması söz konusudur, dolayısıyla mahkemeden çok, bir oyun mekanizması ile karşı karşıya kaldım) bir bütün olarak değerlendirildiğinde, müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı davranış ağır eleştiri niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkumiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirdiğinden...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/9571 Karar: 2020/15395 Tarih: 05.11.2020

"Mahkemeden Çok Oyun Mekanizması" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.