Ezber Kararınızı Acilen Düzeltin

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Ezber Kararınızı Acilen Düzeltin"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Ezber kararınızı acilen düzeltin demek, yanlış veya haksız bir karar verdiğinizi ve bunu hemen değiştirmeniz gerektiğini söylemek demektir. Ezber, bir şeyi olduğu gibi aklında tutmak anlamına gelir. Karar, bir sorun veya durum karşısında seçim yapmak anlamına gelir. Düzeltmek, yanlış veya eksik olan bir şeyi doğru veya tam hale getirmek anlamına gelir. Acilen, çok acele olarak, gecikmeden anlamına gelir. Ezber kararınızı acilen düzeltin demek, genellikle eleştiri veya uyarı amacıyla kullanılır ve sert bir ifadedir.

Hakaret mi?


Ezber Kararınızı Acilen Düzeltin kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Hakkındaki mahkumiyet kararına yönelik hazırladığı temyiz talebinde, talimatla ifadesini alan ve karar veren hâkimlere hitaben: Bu karan Türk Milleti adına mı yoksa kurt milleti adına mı verdi- niz, bu kararı verirken cübbenizin üzerinizde olduğundan emin misiniz, ek savunma hakkını ne zaman verdiniz, ek savunma için süre istemiyorum diyen sanık, yuh yani, sanık ek savunmasında önceki savunmalarımı tekrar ederim şeklinde savunmada bulunmuştur, bu çocuk hikayelerine karnımız toktur, size saygı duyuyorum, aslında size değil cübbenize ve saygın makamınıza, siz hem hukuku katlediyor hem de anayasayı ayaklar altına alıyorsunuz, yakışıyor mu, saygınız size yoksa meslektaşlarımıza ve saygı makamınıza olsun, sizin gibi kendini hukuktan üstün sayan taraflı saygın bir makamı temsil hâkim tarafından yargılanmak istemiyorum, sizi HSYK’ya şikâyet etmeden bu ezber karan- mızı da acilen düzeltin, aksi takdirde infaz koruma memurunu da kollamak kayırmak görevini kötüye kullanmaktan size dava açarım) ve yükletilen suça yönelik katılan ...'in temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/22804 Karar: 2022/16289 Tarih: 29.06.2022

"Ezber Kararınızı Acilen Düzeltin" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.