Babanın Çiftliği

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Babanın Çiftliği"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Babanın çiftliği" ifadesi, bir kişinin babasına ait olan bir çiftlik anlamına gelir. Çiftlik genellikle tarım veya hayvancılık için kullanılan bir arazi parçasıdır ve genellikle büyük bir alana sahiptir. Bu ifade, babasının bir çiftliği olduğu ve belki de ailelerinin geçimini sağlamak veya tarımsal faaliyetler yapmak için kullandığı anlamına gelir. "Babanın çiftliği" mecazi olarak kullanıldığında, genellikle bir konuda ayrıcalıklı veya özel bir bağlantısı olduğu ima edilen bir durumu ifade eder. Bu ifade, bir kişinin ailesinin, arkadaşlarının veya bağlantılarının ona avantaj sağladığı veya ona özel muamele gösterdiği bir durumu ifade etmek için kullanılabilir. Örneğin, bir kişi "Bu işte, babanın çiftliği varmış gibi davranıyorsun" derse, bu kişinin ayrıcalıklı bir konumu olduğu ima edilir.

Hakaret mi?


Babanın çiftliği kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın kendisi hakkında haksız hüküm kurduğunu düşündüğü hakim olan şikâyetçinin taraflı davrandığını düşünerek reddi hâkim talebinde bulunduktan sonra aralarında çıkan tartışma sırasında söylediği "Sen kendini Allah mı sanıyorsun, burası babanın çiftliği mi" şeklindeki ifadeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sanığın şikâyetçiye yönelttiği sözlerin şikâyetçinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp ağır eleştiri niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile hakaret suçundan mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2012/28050 Karar: 2014/8102 Tarih: 12.03.2014

Karar #2

Görülmekte olan bir davada müşteki olan sanığın taleplerinin mahkeme heyeti tarafından reddedilmesine tepki olarak söylediği "Mahkemeler hiç kimsenin babasının çiftliği değildir" şeklinde ağır eleştiri ve yakınma niteliğindeki sözlerin müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı....

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/8415 Karar: 2015/10598 Tarih: 09.11.2015

Karar #3

Sanığın katılana söylediği kabul edilen sözlerinin (İnternet köşe yazısında, belediye görevlisine hitaben: ... Belediyesi'nin yapmış olduğu çalışmaları vatandaşa duyurma noktasında basın ve halkla ilişkiler müdürü tarafından baltalandığı, alttan alttan... Belediyesi'nin kuyusunu kazdığı belediyenin yakasını bırakması gerektiği etrafındakilerin kasalarını kabartmak ve yandaş medya oluşturma için elinden gelen çaba ve gayret içerisinde adeta Belediyesi'ni baban çiftliği haline getirdiği muhatapların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu ve dolayısıyla hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18 CD Esas: 2019/7736 Karar: 2020/308 Tarih: 14.01.2020

Karar #4

Olay günü sanığın "Terbiyesiz, sen kimsin, haddini bil, burası babanın çiftliği değil, alt tarafı bir memursun, ismimi not et, seni şikayet edeceğim" şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinin katılanı onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması sebebiyle hakaret suçunun yasal unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, yetersiz gerekçeyle sanığın mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18, CD Esas: 2015/42150 Karar: 2017/10928 Tarih: 16.10.2017

"Babanın Çiftliği" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.