Serveti Dudak Uçuklatıyor

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Serveti Dudak Uçuklatıyor"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Serveti Dudak Uçuklatıyor ; kişinin çok zengin olduğu anlamına gelir. Dudak uçuklatmak, bir şeyin çok şaşırtıcı veya korkutucu olması demektir.

Hakaret mi?


Serveti Dudak Uçuklatıyor kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Gazete yazısında, sendika başkanına hitaben: Metal işçisinin sırtından saltanatlar kuran Türk... Çetesi'nin başkanı...in serveti dudak uçuklatıyor. Türk... yöneticiliğine gelmeden önce neredeyse çulsuz olan ... yöneticiliğe başlamasıyla kısa sürede aklın alamayacağı kadar büyük bir servetin sahibi oldu, Türk ...'in başkanı sermayeye kazandırırken kendisi de kazanıyor, yüzbinlerce işçinin aidatları ile semirmeye devam ediyor, şimdilerde binlerce dönüm arazinin sahibi, yine çok sayıda dükkan ve mesken de... 'in malvarlığı arasında buluyor, bundan fazlasıyla... 'in yakınlarının üzerinde kayıtlı görünüyor) ve yükletilen suça yönelik katılanlar vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükümlerin (beraat) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/27820 Karar: 2016/1483 Tarih: 01.02.2016

"Serveti Dudak Uçuklatıyor" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.