Bu Adaletin İçine Ederim

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Bu Adaletin İçine Ederim"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Bu adaletin içine ederim" ifadesi, bir durumda adaletsizlik, haksızlık veya yanlışlık olduğunda, bir kişinin öfkesini ifade etmek için kullandığı argo bir deyimdir. Bu ifade, bir kişinin adalet sistemi, yargı veya hukuk sistemine güveninin kalmadığını ve bu sistemde adaletin sağlanamayacağını düşündüğünü ifade eder.

Örneğin, bir mahkeme kararında haksızlık olduğunda veya bir suçlu cezasız kaldığında, bir kişi "Bu adaletin içine ederim" diyerek öfkesini ifade edebilir. Ancak, bu ifade argo ve saygısız bir ifadedir ve kullanımı kesinlikle tavsiye edilmez. Ayrıca, hukuk sistemi içinde adaletsizliğe neden olabilecek eylemler de suç olarak kabul edilir ve cezalandırılır.

Hakaret mi?


Bu adaletin içine ederim hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü suça sürüklenen çocuğun arkadaşı hakkında mahkumiyet kararı verilmesinin ardından koridordan duruşma salonuna girmeye çalışarak mahkeme heyetine yönelik söylediği "Bu nasıl adalet, bu adaletin içine ederim, hatta bir çocuğun başını kestiler, bu kadar ceza vermediler" şeklindeki sözlerinin belli kişilere değil verilen kararı eleştirilmesine yönelik olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkumiyet karan verilmesi kanuna aykırı....

Yargıtay 4. CD Esas: 2014/20514 Karar: 2014/31390 Tarih: 31.10.2014

"Bu Adaletin İçine Ederim" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.