Kaba

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kaba"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Kaba" ifadesi, gündelik konuşma dilinde kullanılan ve resmi veya nazik dil normlarına uymayan, rahatsız edici, hoşgörüsüz veya saygısız bir şekilde ifade edilen sözcükler, deyimler veya ifadeleri ifade eder. Kaba, genellikle doğrudan veya açık bir şekilde ifade edilen durumları veya duyguları yansıtmak için kullanılır, ancak bu tür ifadeler hoşgörüsüzlük veya saygısızlık içerebilir ve bu nedenle resmi veya profesyonel ortamlarda uygun olmayabilir.

Hakaret mi?


Kaba kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın sulh ceza hâkimi olan şikâyetçiye "Çok kabasınız" ve "Bu ne diyor" şeklindeki sözlerinin şikâyetçinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp kaba söz niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/6905 Karar: 2015/5967 Tarih: 29.09.2015

Karar #2

Sanığın yazdığı mektupta geçen ifadeler (Mahkûm tarafından, gazetede yayınlanmak üzere gönderilen mektupta, Başbakan hedef alınarak: Hazımsızlık, nezaketsizlik, kabalık, saygısızlık, hırçınlık, saldırganlık faşist bir insandan beklenen başlıca özelliklerdir) söylendiği yer ve zaman unsurları da dikkate alındığında mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp eleştiri niteliğindedir. Aksi düşünce, suçla korunmak istenen değeri ölçüsüz bir şekilde genişletmek ve ifade özgürlüğünü ön plana çıkaran evrensel hukuk düşüncesiyle bağdaşmayan bir yorum anlamına gelebilecektir. Bu itibarla, hakaret suçunun unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine hükümlülük kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/5105 Karar: 2017/9614 Tarih: 26.09.2017

"Kaba" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.