Tükürürsünüz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Tükürürsünüz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Tükürürsünüz" ifadesi, genellikle bir kişinin veya bir grubun hoşnutsuzluğunu veya öfkesini ifade ederken, olumsuz bir durumun gerçekleşmesi durumunda tepki gösterme amacıyla kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, kişinin ya da kişilerin bir olay veya duruma karşı olumsuz bir tepki göstereceğini belirtirken, özellikle hoşnutsuzluk veya memnuniyetsizlik duygularını ifade etmek için kullanılır.

"Tükürürsünüz" ifadesi, bir durumun veya olayın olumsuz sonuçlarıyla karşılaşılması halinde kişilerin tepki göstereceğini ve bu sonuçları hoşnutlukla karşılamayacağını ifade ederken, aynı zamanda bir uyarı veya önceden bilgi verme amacını taşır. Bu terim, genellikle gelecekte olabilecek olumsuz durumları veya sonuçları işaret ederken, kişilerin bu durumlarla başa çıkmak veya önlem almak amacıyla hazırlıklı olmalarını vurgular. "Tükürürsünüz" ifadesi, olumsuz durumlarla karşılaşıldığında tepki göstermeye veya hoşnutsuzluğu ifade etmeye yönelik bir ifade olarak kullanılırken, aynı zamanda kişilerin olası sorunlara karşı dikkatli ve hazırlıklı olmalarının önemini vurgular.

Hakaret mi?


Tükürürsünüz kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

İnceleme konusu somut olayda,... tarihli... Gazetesi'nde sanığın köşe yazısında katılana hakaret ettiği iddiasıyla dava açılmıştır. Yazı içeriğinde... Büyükşehir Belediyesi'nin bir kısım işlemleri ile bazı siyasetçilerle ilgili yorumlarda bulunduğu, ... Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Kent Estetiği ve Kentsel Dönüşüm Dairesi Baş kanlığı görevini yürüten katılan hakkında da "Estetik anlayışına tükürürsünüz biçiminde bir ifadeye yer verdiği, mahkemenin bu yazı sebebiyle "eleştirel bir bakış açısı getirmeyen tükürme ifadesinin kişileri rencide edici ve küçük düşürücü anlamının olduğu" gerekçesiyle sanığın cezalandırılmasına karar verdiği anlaşılmaktadır... Bu itibarla, hakaret suçunun unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, sanıkların beraati yerine hükümlülük kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/26909 Karar: 2016/5300 Tarih: 17.03.2016

"Tükürürsünüz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.