Edepsizlik Diz Boyu

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Edepsizlik Diz Boyu "
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Edepsizlik Diz Boyu" ifadesi, aşırı ve kabul edilemez düzeyde edebe aykırı veya saygısız davranışları tanımlar. "Diz boyu" ifadesi, bu tür davranışların çok yaygın ve baskın olduğu anlamına gelir.

Hakaret mi?


Edepsizlik Diz Boyu kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

İnceleme konusu somut olayda, sanığın Facebook sosyal paylaşım sitesi üzerinden katılan hakkında yazdığı kaba hitap tarzı ve ağır eleştiri niteliğindeki sözlerin (Edepsizlik diz boyu) katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/17042 Karar: 2022/17592 Tarih: 21.09.2022

"Edepsizlik Diz Boyu " kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.