Tehlikeli Adamsın

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Tehlikeli Adamsın"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Tehlikeli adamsın" bir Türkçe deyimdir ve genellikle bir kişinin cesur, atılgan veya risk alabilen bir tavır sergilediğinde söylenir. Bu ifade, kişinin olumlu veya olumsuz anlamda riskler almaya eğilimli olduğunu belirtmek için kullanılır.

Hakaret mi?


Tehlikeli Adamsın kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü katılanla arasında önceye dayalı anlaşmazlık bulunan sanığın katılana güvenmediğini beyan ederek kendisini bir başkanı aramasını talep ederken söylediği sözlerinin (Kuruma giren infaz koruma katibi tarafından, kendisini aramak isteyen infaz koruma memuruna hitaben: Sen beni arayamazın, sen tehlikeli adaman ne bileyim cebime esrar eroin koymayacağını, cebime uyuşturucu koyabilirsin muhatabının onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek tarzda somut bir fiil isnadı ya da sövme içermediği, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığa gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18, CD Esas: 2015/3615 Karar: 2015/5696 Tarih: 17.09.2015

"Tehlikeli Adamsın" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.