Yamukluk

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Yamukluk"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Yamukluk, bir nesnenin veya yüzeyin düzgün olmayan, eğri veya çarpık bir şekle sahip olması durumunu ifade eder. Bu durum, genellikle geometrik şekillerin orijinal simetrisinden sapmasıyla ortaya çıkar. Yamukluk, birçok farklı nesne veya yüzeyde görülebilir, örneğin bir masa, bir duvar veya bir çerçeve.

Yamukluk genellikle düzensiz bir yapıya sahip olabilir ve estetik açıdan hoş olmayan bir görüntü oluşturabilir. Bununla birlikte, yamukluk bazen işlevselliği etkileyebilir. Örneğin, bir masanın yamuk olması, üzerine yerleştirilen nesnelerin dengesiz durmasına ve düşmesine neden olabilir. Yamukluğun nedenleri arasında malzeme hataları, yanlış montaj veya düşük kaliteli işçilik sayılabilir. Ayrıca, doğal afetler veya uzun süreli kullanım gibi dış etkenler de yamukluğa neden olabilir. Yamukluğun etkileri arasında ise görüntü bozukluğu, işlevsellik kaybı ve potansiyel güvenlik riskleri sayılabilir.

Hakaret mi?


Yamukluk kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın katılana yönelttiği "Niye yamukluk yapıyorsun" şeklindeki sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı davranış niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2018/428 Karar: 2018/3146 Tarih: 07.03.2018

"Yamukluk" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.