Düş Yakamdan

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Düş Yakamdan"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Düş yakamdan deyimi, bir kişinin başka bir kişiden rahatsız olduğunu, onunla ilgilenmediğini veya onunla uğraşmak istemediğini belirtmek için kullanılan bir sözdür. Bu deyim, genellikle kızgın, bıkkın veya sinirli bir tavır sergileyen bir kişi tarafından söylenir.

Hakaret mi?


Düş Yakamdan kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın katılana attığı mesajlardaki ifadeler (Yeter düş yakamdan, çalacağını çaldın benden) bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sanığın katılana yönelttiği sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı davranış niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkumiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirdiğinden...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/11403 Karar: 2021/4167 Tarih: 10.02.2021

"Düş Yakamdan" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.