Sizin Gibiler Yüzünden Bu Hale Geldik

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Sizin Gibiler Yüzünden Bu Hale Geldik"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Sizin Gibiler Yüzünden Bu Hale Geldik" ifadesi, genellikle eleştirel bir üslupla kullanılarak, kişinin veya bir grubun olumsuz etkileri veya yanlış davranışları nedeniyle kötü bir duruma geldiğimizi ifade eden bir cümledir. Bu ifadeyle kişi, muhatabını veya muhatabının benzer düşüncedeki kişilerini eleştirirken veya suçlarken kullanır.

Hakaret mi?


Sizin Gibiler Yüzünden Bu Hale Geldik kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Önce dava dosyasından oğlu aracılığıyla suret alma istemi sonra da telefonla görüşme talebi reddedilen sanığın mahkeme kalemine gelerek... Sulh Hukuk Mahkemesi yazı işleri müdürü olan mağ- dura yönelik söylediği "Benim işimi kim yapmadı, sizin gibiler yüzünden bu hale geldik, nezaketsiz, sen kimsin ki benimle telefonla konuşmazsın" şeklindeki ifadeleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sanığın mağdura yönelttiği sözlerin mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp ağır eleştiri niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2012/10254 Karar: 2013/21649 Tarih: 10.09.2013

"Sizin Gibiler Yüzünden Bu Hale Geldik" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.