Meslektaşı Koruma Refleksi

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Meslektaşı Koruma Refleksi"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Meslektaşı Koruma Refleksi" genellikle aynı mesleği paylaşan bireylerin, meslektaşlarına yönelik destekleyici ve koruyucu bir tutum sergileme eğilimini ifade eder. Bu refleks, kişilerin aynı meslek grubundan olanların karşılaştığı zorluklara, eleştirilere veya tehditlere karşı dayanışma içinde olma isteğini ve meslektaşlarının itibarını koruma amacını yansıtabilir.

Meslektaşı Koruma Refleksi, genellikle iş yerlerinde veya profesyonel çevrelerde gözlemlenen bir davranış biçimidir. Meslektaşları arasındaki destek, işbirliği ve dayanışma, iş performansını artırabilir, iş yerinde olumlu bir atmosfer yaratabilir ve mesleki gelişimi teşvik edebilir. Bu refleks, profesyonel etik ve değerlerin vurgulanmasına da katkıda bulunabilir ve topluluk içinde olumlu bir etki yaratabilir.

Hakaret mi?


Meslektaşı Koruma Refleksi kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın katılana hitaben söylediği kabul edilen iddianame konusu sözlerinin (Hâkime hitaben: Keşke arkadaşımızı, meslektaşımızı koruma refleksinizi, o erdemi bana haksızlık yapılırken biliyorum biliyorum deyip de iftira atılmasına sessiz kalırken de gösterseydiniz) katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirdiğinden...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/20012 Karar: 2020/18222 Tarih: 18.11.2020

"Meslektaşı Koruma Refleksi" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.