Çürük Avukat

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Çürük Avukat"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Çürük avukat" ifadesi, genellikle yetersiz veya niteliksiz bir avukatı tanımlamak amacıyla kullanılan bir terimdir. Bu ifade, bir avukatın profesyonel veya etik standartlara uymadığını, davaları veya müşterileri düzgün bir şekilde savunamadığını veya yetersiz hizmet verdiğini ifade ederken, onun mesleki yetersizliğini vurgular.

"Çürük avukat" terimi, genellikle eleştirel bir tonla kullanılır ve hukuki konularda yetersiz bilgi veya beceriye sahip olan avukatları eleştirmek amacıyla kullanılır. Bu ifade, hukuki süreçlerde veya davalarda müşterilerin zarar görmesine veya adaletin sağlanmamasına neden olan avukatların eleştirilmesini ifade edebilir. Aynı zamanda, mesleki etik ve profesyonellik gibi değerleri vurgulayarak, avukatların müşterilerine en iyi hizmeti sunmaları ve yüksek standartlara uymalarının önemini belirtebilir. Kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken nokta, ifadenin ağır veya haksız yere hedef alıcı bir şekilde kullanılmaması ve avukatların niteliklerini hakkaniyetle değerlendirme gerekliliğidir.

Hakaret mi?


Çürük Avukat kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eylemin (Yalancı çürük avukat) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu anlaşıldığından, sanık ...'in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddi ile hükmün (mahkumiyet) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/9089 Karar: 2015/12803 Tarih: 07.12.2015

"Çürük Avukat" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.