Karını ve Çoluk Çocuğunu Düzeceğim

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Karını ve Çoluk Çocuğunu Düzeceğim"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Bu ifade çok kaba, küfürlü ve tehditkar bir ifadedir. Bir karşı tarafın eşini ve çocuklarını cinsel olarak istismar edeceğini söylemek anlamına gelir. Bu ifadeyi kullanmak, karşı tarafı korkutmak, aşağılamak ve öfke uyandırmak amaçlıdır.

Hakaret mi?


Karını ve Çoluk Çocuğunu Düzeceğim kelimesi hakaret değildir. Tehdit suçunu oluşturur.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın şikayetçiye söylediği kabul edilen "seni oğlan yapacağım, karını ve çoluk çocuğunu düzeceğim” şeklindeki sözlerin, TCK'nin 106. maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen tehdit suçunu oluşturduğu gözetilmeden, belirtilen sözlerin hakaret suçunu oluşturduğu kabul edilerek yerinde görülmeyen gerekçe ile hüküm kurulması, yasaya aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2012/21426 Karar: 2014/2524 Tarih: 29.01.2014

"Karını ve Çoluk Çocuğunu Düzeceğim" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.