Uyanık

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Uyanık"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Uyanık" genellikle zeki, kurnaz veya çevik bir şekilde davranan kişiyi tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Bu ifade, bir kişinin durumları iyi değerlendirebilme yeteneğine, akıllıca davranabilme yetisine veya fırsatları en iyi şekilde kullanabilme kabiliyetine vurgu yapar. "Uyanık" terimi, pozitif bir anlam taşıyan bir ifadedir ve bir kişinin zekice ve dikkatli davranışlarını ifade etmek için kullanılır. Ama argo olarak da kullanılabilir.

"Uyanık" ifadesi, bir kişinin çevresinde olup bitenleri dikkatlice izleyerek, avantajları veya fırsatları görebilme yeteneğine işaret ederken, bu yetenek sıklıkla kişinin başarısında veya kazançlarında etkili olabilir. Terim, argo veya günlük dilde kullanıldığında, daha fazla kurnazlık veya çıkar odaklı bir tavır ifade edebilir. Genelde olumlu bir nitelik olarak kabul edilen "uyanıklık," kişinin zekasını ve gözlem yeteneğini kullanarak daha iyi sonuçlar elde etme amacını ifade eder.

Hakaret mi?


Uyanık kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


"Uyanık" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.