Sinek

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Sinek"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Sinek, çift kanatlılardan, birtakım uçucu böceklerin genel adıdır. Sineklerin bazıları insan ve hayvanlara zarar verebilir.

Hakaret mi?


Sinek kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Sosyal medya paylaşımı: Nasıl bir şey bu, ışığı görür görmez bütün sinekler toplanıyor, işte bir örnek, ilk pislikte toplandı yine sinekler) ve yükletilen suça yönelik katılan ... vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/13149 Karar: 2022/11811 Tarih: 09.05.2022

"Sinek" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.