Hastane Senin Malın Mı

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Hastane Senin Malın Mı"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Hastane senin malın mı?" ifadesi, argo veya gündelik dilde kullanıldığında, bir kişinin başkalarının işlerine fazla müdahil olduğunu veya gereksiz derecede karıştığını alaycı bir şekilde ifade eder. Bu ifadeyle kişi, karşı tarafın sınırları aştığını ve gereğinden fazla kontrolcü veya müdahaleci bir tavır sergilediğini ima eder. Bu ifade genellikle alaycı veya küçümseyici bir ton taşır ve karşı tarafın davranışlarını eleştirmek veya alay etmek amacı taşır.

Hakaret mi?


Hastane Senin Malın Mı kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Oluş ve kabule göre doktor olan katılan ile sanığın görevli oldukları devlet hastanesi acil servisinde bir hastanın getirilmesi sırasında tartıştıkları, tartışma sırasında sanığın katılana hitaben söylediği "Sen kimsin, ağa mısın, hastane senin malın mı" şeklindeki kaba ifade niteliğindeki sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine hakaretin haksız fiile tepki şeklindeki oluşa uygun olmayan gerekçeyle TCK'nın 129/1. maddesi uyarınca hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/5725 Karar: 2015/6643 Tarih: 06.10.2015

"Hastane Senin Malın Mı" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.