Piçin Oğlu

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Piçin Oğlu"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Piçin Oğlu " argo ve küfür içeren bir ifadedir ve genellikle aile içi ilişkilere veya bir kişinin soyuna yönelik aşağılayıcı bir ifade olarak kullanılır. Bu terim, bir kişinin anne veya babasının evlilik dışı ilişkisinden doğmuş olduğunu ifade eder. "Piç Oğlu" terimi, toplum tarafından kabul görmeyen, ahlaki değerlere uygun olmayan veya toplumsal normlara aykırı bir durumu ifade etmek için kullanılır.

Bu terimin kullanımı oldukça aşağılayıcı ve saygısızdır ve karşısındaki kişiye hakaret etmek veya aşağılamak amacıyla kullanıldığında olumsuz sonuçlar doğurabilir. İnsanlar arasında sağlıklı iletişim ve ilişkiler kurabilmek için saygılı ve hoşgörülü bir dilin tercih edilmesi önemlidir. Bu tür küfür ve hakaret içeren ifadeler, insanlar arasında olumsuz duygusal tepkilere, çatışmalara ve anlaşmazlıklara neden olabilir.

Hakaret mi?


Piçin Oğlu kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Katılanların aşamalarda birbiriyle uyumlu beyanları, dinlenen tanık …'ın " İsa benim yanımda Onur'u görünce tam binanın içerisine girdiği esnada "piçin oğlu, orospu çocuğu beni mi döveceksin" ve " ...İsa Onur ve Şehri'ye yönelik küfürlü sözler söylüyordu" şeklindeki beyanın katılanları doğrulaması karşısında, eylemlerin huzurda hakaret suçunu oluşturduğunun gözetilmeyerek, yerinde olmayan gerekçeyle yazılı şekilde beraat hükmü kurulması kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2018/6286 Karar: 2020/1325 Tarih: 16.01.2020

"Piçin Oğlu" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.