İğreniyorum

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"İğreniyorum"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


İğreniyorum kelimesi, bir şeyden tiksinme, hoşlanmama veya rahatsızlık hissetme durumunu ifade eder. İğrenme duygusu genellikle kötü kokular, tiksindirici görüntüler veya rahatsız edici davranışlarla ilişkilendirilir. Bu duygu insanların sağlığını korumak veya zararlı şeylerden kaçınmak için doğal bir tepkidir. İğrenme duygusu, beş duyu organımızdan gelen uyarılarla tetiklenir. Örneğin, bir çöp tenekesinin kötü kokusu veya çürümüş bir yiyeceğin görüntüsü, iğrenme duygusunu tetikleyebilir. Aynı şekilde, rahatsız edici bir davranış veya iğrenç bir olay da iğrenme hissi yaratabilir.

İğrenme duygusu, insanların sağlığını korumak için önemlidir. Örneğin, kötü kokular veya tiksindirici yiyecekler, vücudumuza zarar verebilecek mikroorganizmaların varlığına işaret edebilir. Bu yüzden, iğrenme duygusu, potansiyel tehlikeleri tanıma ve onlardan kaçınma konusunda bize yardımcı olur.

İğrenme duygusu, her bireyde farklılık gösterebilir. Bir kişinin iğrenme duygusuyla başa çıkma şekli, kişinin deneyimlerine, kültürel arka planına ve kişisel tercihlerine bağlı olarak değişebilir. Kimi insanlar, belirli bir şeyden tiksinirken, diğerleri bu durumdan etkilenmeyebilir. Genel olarak, iğrenme duygusu, vücudumuzun bizi potansiyel tehlikelerden korumak için geliştirdiği bir tepkidir. Bu duygu, çevremizdeki olumsuz veya zararlı şeylere karşı bir uyarı işareti olarak işlev görür ve sağlığımızı korumak için önemlidir.

Hakaret mi?


İğreniyorum kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın katılana attığı mesajlardaki ifadeler (O kadar ikiyüzlü oynadın ki son zamanlarda, o kadar iftira atıp yalan söyleyip kullandın ki beni, nefret ediyorum ve iğreniyorum, utanıyorum) bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sanığın katılana yönelttiği sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı davranış niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkûmiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirdiğinden...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/11403 Karar: 2021/4167 Tarih: 10.02.2021

"İğreniyorum" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.