Ukalalık Yapma

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Ukalalık Yapma"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Ukalalık yapma" ifadesi, bir kişinin gereksiz yere bilgi veya görüşlerini diğerlerine dayatmak, kendini daha bilgili veya üstün göstermek veya başkalarına karşı aşırı bir özgüven veya bilgiçlik sergilemek anlamına gelir. Bu deyim, kişinin kendini olduğundan daha fazla bilgi sahibi veya yetenekliymiş gibi göstermeye çalıştığı durumları ifade ederken, aynı zamanda kişinin başkalarının düşüncelerine veya bilgisine saygı gösterme gerekliliğini vurgular.

"Ukalalık yapma" terimi, samimi veya resmi bir üslupla kullanılabilir ve kişinin kendini başkalarından üstün gösterme eğilimine dikkat çekerken, aynı zamanda insanların dürüstlük ve açıklıkla iletişim kurmalarının önemini vurgular. Bu ifade, insanların kendi bilgi ve deneyimlerini paylaşırken mütevazı ve saygılı bir şekilde davranmaları gerektiğini anlatırken, aynı zamanda karşılıklı anlayış ve iletişimde samimiyetin değerini vurgular. Terim, insanların kendilerini öne çıkarırken veya bilgi paylaşırken alçakgönüllü ve saygılı bir tutum sergilemelerinin, olumlu ve etkili iletişimi teşvik etmek için önemli olduğunu ifade eder.

Hakaret mi?


Ukalalık Yapma kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Ukalalık yapma) ve yükletilen suça yönelik o yer Cumhuriyet savcısının temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/37918 Karar: 2016/19921 Tarih: 27.12.2016

Karar #2

Olay günü sanığın müştekiye söylediği kabul edilen "Ukalalık yapma" şeklindeki sözün muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2019/390 Karar: 2020/1377 Tarih: 16.01.2020

Karar #3

Olay günü sanığın katılana söylediği kabul edilen "Sen burada kaç yıllık memursun, ben 12 yıllık avukatım, benimle muhatap olma, ben hayatımda bu kadar ukala bir kâtip görmedim, ukalalık yapma, ukala" şeklindeki sözün muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/9443 Karar: 2020/14014 Tarih: 27.10.2020

Karar #4

Olay günü sanığın katılana söylediği kabul edilen sözlerin (Doktora hitaben: Buradan ekmek yiyorsun, bizim üzerimizden para kazanıyorsan, 7-8 bin lira para alıyorsun, ukalalık etme, terbiyesiz) muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket diş hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine mahkûmiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/12327 Karar: 2021/5158 Tarih: 22.02.2021

"Ukalalık Yapma" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.