Çocuk Dediğin Senden Çocuk Yapar

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Çocuk Dediğin Senden Çocuk Yapar"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Çocuk Dediğin Senden Çocuk Yapar" ifadesi argo ve küfür içeren bir ifadedir. Bu ifade, genellikle aşağılayıcı ve küçümseyici bir şekilde kullanılır ve kişinin karşısındaki kişiyi aşağılama veya hakaret etme amacı taşır. Terbiye sınırlarını aşan ve saygısız bir ifade olduğundan, kullanımı önerilmez. Kendini küçümseyen kişiye karşı kullanılan bir cümledir. Esasında kişi küçük veya zayıf olmadığını açıklamaya çalışır.

Hakaret mi?


Çocuk Dediğin Senden Çocuk Yapar kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Suça sürüklenen çocuğun öğretmene hakaret ettikten (Kendisine "Ben ve çocuklar şu an ders yapıyoruz, dışarı çık'' diyerek dışarı çıkmasını isteyen öğretmene hitaben: Çocuk dediğin senden çocuk yapar, sen kim oluyorsun, çıkmıyorum) hemen sonra okuldaki müşteki öğrencilere hakarette bulunduğunun anlaşılması karşısında, aynı olayın devamı kapsamında aynı yer ve zaman dilimi içerisinde gerçekleştirilen hakaret suçunun hukuken tek bir fiille gerçekleştirildiği anlaşıldığından, sanık hakkında TCK'nın 125/3-a maddesi uyarınca tek ceza verilip bu cezanın aynı kanunun 43. maddesi uyarınca artırılması gerektiğinin gözetilmemesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 4. CD Esas: 2021/21712 Karar: 2021/21122 Tarih: 08.09.2021

"Çocuk Dediğin Senden Çocuk Yapar" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.