Yahudilik Propagandası Yapmak

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Yahudilik Propagandası Yapmak"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Yahudilik propagandası yapmak," genellikle Yahudilik inancını veya kültürünü, olumlu veya olumsuz bir şekilde, bir kitleye tanıtmak, yaymak veya etkilemek amacıyla yapılan faaliyetleri ifade eder. Bu terim, çoğunlukla tarafsız bir açıdan değil, genellikle eleştirel veya olumsuz bir bakış açısından kullanılır.

Hakaret mi?


Yahudilik Propagandası Yapmak kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Mağdurun gıyabında söylendiği iddia olunan ağır eleştiri niteliğindeki bu sözlerin (Ramazan ayında kızlar oruç tutuyor diye Yahudilik propagandası yapmış bir insanla ben çalışmam, hastalan kötü muayene ediyor, hastalara hakaret ediyor) somut bir fiil ya da olgu isnat etmek şeklinde olmadığı gibi onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek ağarlıkta sövme fiili olarak kabulü de olanaklı değildir.

Yargıtay 4. CD Esas: 2013/22480 Karar: 2014/9751 Tarih: 27.03.2014

"Yahudilik Propagandası Yapmak" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.