Cinslik Yapıyor

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Cinslik Yapıyor"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Cinslik yapıyor" ifadesi, genellikle bir kişinin veya grubun ters, iyi olmayan, yokuşa süren davranışlarda bulunması veya cinsel içerikli veya açık saçık davranışlar sergilediğini veya cinsel konularda aşırı konuştuğunu ifade eden bir tabirdir. Bu ifade, cinsel davranışları veya konuşmaları eleştirmek veya bu tür davranışlara dikkat çekmek amacıyla kullanılabilir. Kısacası, "cinslik yapıyor" demek, bir kişinin ters ve işi yokuşa davranışlara veya konuşmalara yönelmesini ifade edebilir.

Hakaret mi?


Cinslik yapıyor kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1
Sanığın karakolda babası ile telefonda konuşurken katılanı kastederek söylediği kabul edilen "Buradaki polis cinslik yapıyor, buradakilerin hepsi cins, artist" şeklindeki sözlerinin ağır ve kaba eleştiri niteliğinde olduğu ve hakaret suçunu oluşturmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkumiyetine karar verilmesi bozmayı gerektirmiş...   Yargıtay 18. CD Esas: 2015/16636 Karar: 2016/773 Tarih: 18.01.2016

"Cinslik Yapıyor" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.