Pislik Yapma

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Pislik Yapma"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Pislik yapma" ifadesi, bir kişiye veya bir gruba yönelik olarak, olumsuz veya ahlaki değerlere aykırı davranışlardan kaçınma çağrısı yapmak amacıyla kullanılan bir ifadedir. Bu terim, kişinin veya grubun olumsuz veya kabul edilemez eylemlerini durdurmasını veya başlamasını engellemesini istemek için kullanılır.

"Uygun davranışta bulun," "ahlaki değerlere saygı göster" veya "kabul edilebilir hareketlerde bulun" gibi anlamlara gelen bu ifade, toplumsal normlara uygun davranmayı teşvik etmek veya ahlaki değerleri hatırlatmak amacıyla kullanılabilir. Terim, genellikle bir uyarı veya tavsiye niteliği taşırken, hoşnutsuzluğu veya rahatsızlığı ifade etmek için de kullanılabilir. "Pislik yapma" ifadesi, daha iyi bir davranışı teşvik ederken olumsuz veya ahlaki olmayan eylemleri engellemek amacıyla kullanılan bir ifadedir.

Hakaret mi?


Pislik Yapma

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın müştekiye söylediği kabul edilen "Terbiyesizlik yama, pislik yapma, erkeksen gel yüzüme söyle" şeklindeki sözünün muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu ve dolayısıyla hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2017/8129 Karar: 2018/14490 Tarih: 07.11.2018

"Pislik Yapma" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.