İki Kuruşluk Adamsın

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"İki Kuruşluk Adamsın"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


İki Kuruşluk Adamsın konusu, toplumda sıkça tartışılan ve üzerinde düşünülmesi gereken bir konudur. İnsanların değeri, maddi varlıkları veya sosyal statüleriyle ölçülemez. Asıl değer, karakter ve davranışlarımızla ortaya çıkar. Bir kişinin iki kuruşluk olup olmadığını belirleyen şey, onun insanlık değerlerine ne kadar uyduğudur.

İki kuruşluk bir insan, çıkarları için başkalarını kullanır, dürüstlükten uzak durur ve etik değerlere önem vermez. Bu tür insanlar, toplumda güvenilmez ve itibarsız hale gelirler. İki kuruşluk bir insanın etrafında her zaman bir patlama riski vardır, çünkü onlar sadece kendi çıkarlarını düşünürler ve başkalarını manipüle etmekten çekinmezler.

Hakaret mi?


İki Kuruşluk Adamsın kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanık...'in katılana yönelttiği ifadeler (ki kuruşluk adamsın, neyine güvenerek çakmak vermiyorsun lan) bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı davranış niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile sanık... hakkında mahkumiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirdiğinden...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/17310 Karar: 2020/21464 Tarih: 24.12.2020

"İki Kuruşluk Adamsın" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.