Mikrop Bulaşmış Vicdani Kanaat

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Mikrop Bulaşmış Vicdani Kanaat"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Mikrop bulaşmış vicdani kanaat" genellikle kişinin ahlaki veya etik değerlerini, vicdani inançlarını veya dürüstlüğünü terk ederek kötü veya yanlış bir davranışı haklı çıkarmaya çalışması anlamına gelir. Bu ifade, kişinin vicdani değerlerini çürütmek veya saptırmak amacıyla kullandığı bir deyimdir.

"Mikrop bulaşmış vicdani kanaat" terimi, aslında vicdani kanaatin kirlenmiş veya bozulmuş olduğunu ima eder. Kişi, ahlaki veya etik değerlerini savunmak yerine, bu değerleri çarpıtarak veya kötüye kullanarak yanlış veya şüpheli bir eylemi haklı çıkarmaya çalışır. Bu ifade, genellikle eleştiri veya sorgulama amacıyla kullanılır ve kişinin vicdani inançlarını veya ahlaki çerçevesini çiğnediği durumları ifade eder.

Hakaret mi?


Mikrop Bulaşmış Vicdani Kanaat kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, sanığın uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti suçundan hakkında verilen mahkumiyet kararının kesinleşmesi üzerine... Ağır Ceza Mahkemesi'ne hitaben yazdığı dilekçede yer alan "Sayın Başkanım, tarihinde asıl işlediğim suçtan ziyade maksadınızı aşıp aleyhime hiçbir somut delil olmaksızın sadece mikrop bulaşmış vicdani kanaatinizle beni uyuşturucu satıcısı ilan eden yersiz ve haksız bir karara hükmettiniz" şeklindeki ifadeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sanığın kendisine haksız ceza verildiğini düşünerek bunun sorumlusu olarak gördüğü mahkeme heyetine yönelttiği sözlerin müştekilerin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp ağır eleştiri niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2013/1505 Karar: 2014/15257 Tarih: 06.05.2014

"Mikrop Bulaşmış Vicdani Kanaat" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.