Özel Günündesin Galiba

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Özel Günündesin Galiba"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Özel günündesin galiba" ifadesi, argo bir dil kullanımı taşıyan ve karşıdaki kişinin duygularının mantığının önüne geçtiğini veya duygusal bir davranış sergilediğini veya özel bir durum yaşandığını ima eden bir ifadedir. Bu tür ifadeler genellikle alaycı veya cinsel içerikli bir dil kullanımını içerir.

Hakaret mi?


Özel Günündesin Galiba kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın tartışma yaşadığı katılana hitaben sarf ettiği "Özel günündesin galiba, evinde problemlerin var, gelip buraya yansıtıyorsun" şeklinde nezaket dışı kaba hitap tarzındaki sözün katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığa gözetilmeden, sanığın beraatı yerine hükümlülük kararı verilmesi kanuna aykırı....

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/17448 Karar: 2018/16508 Tarih: 04.12.2018

"Özel Günündesin Galiba" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.