Üç Kuruş Para Verseydim Serbest Bırakırdın

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Üç Kuruş Para Verseydim Serbest Bırakırdın"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Üç kuruş para verseydim serbest bırakırdın" ifadesi, genellikle bir kişi veya bir güç sahibinin, başka bir kişinin lehine bir karar almasını veya olumlu bir sonuç elde etmesini sağlamak amacıyla rüşvet veya çıkar teklifinde bulunduğunu ima eden bir deyimdir. Bu ifade, bir kişinin maddi çıkarlarını veya avantajlarını kullanarak başkalarını etkilemeye veya manipüle etmeye çalıştığını vurgular. "Üç kuruş para verseydim serbest bırakırdın" terimi, rüşvet veya kişisel çıkarların adalet veya doğru kararlar önünde baskı oluşturduğu durumları eleştirmek veya alay etmek amacıyla kullanılır.

Bu deyim, etik dışı veya yasadışı davranışları ifade ederken, aynı zamanda hukukun tarafsızlığı ve adaletin önemine de dikkat çeker. Terim, toplumda rüşvetin veya çıkarların adaleti etkilediği veya çarpıttığı durumları eleştirirken, dürüstlük, adil davranış ve yasalara saygı değerlerini vurgular. "Üç kuruş para verseydim serbest bırakırdın" ifadesi, yozlaşma veya haksızlıkla mücadele amacıyla kullanılarak toplumsal adaletin ve etik değerlerin sağlanmasına vurgu yapabilir.

Hakaret mi?


Üç Kuruş Para Verseydim Serbest Bırakırdın kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın nezarethane işlemleri sırasında müşteki polis memuruna hitaben "Sana üç kuruş para verseydim, beni buraya getirmezdin, serbest bırakırdın" şeklindeki kaba ifade ve ağar eleştiri niteliğindeki sözlerinin müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması sebebiyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2017/1304 Karar: 2017/5881 Tarih: 16.05.2017

"Üç Kuruş Para Verseydim Serbest Bırakırdın" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.