Öğrencileri Örgütlüyorsunuz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Öğrencileri Örgütlüyorsunuz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Öğrencileri Örgütlüyorsunuz" ifadesi, bir kişi veya grup tarafından belirli bir amaç veya hedef doğrultusunda öğrencilerin bir araya getirildiği veya bir organizasyon altında toplandığı düşüncesi veya iddiasını ifade eder. Bu ifade, genellikle siyasi, toplumsal veya aktivist amaçlar doğrultusunda öğrenci topluluklarının yönlendirildiği veya örgütlendiği izlenimini vermek için kullanılır.

Bu ifade aynı zamanda bir eleştiri veya suçlama şeklinde de kullanılabilir. Özellikle siyasi bağlamlarda veya toplumsal hareketlerde, kişiler veya gruplar karşıt görüşleri desteklemek veya etkilemek amacıyla öğrencileri bir araya getirebilir veya örgütleyebilirler. Bu ifade kullanıldığında genellikle kişinin veya grubun öğrencilere yönelik etkileyici veya yönlendirici bir rolü olduğu ima edilir. Ancak, ifadenin kullanıldığı bağlama ve tonlamaya dikkat etmek önemlidir, çünkü aynı zamanda yanıltıcı veya haksız suçlamalar da içerebilir.

Hakaret mi?


Öğrencileri Örgütlüyorsunuz kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın mağdurlara hitaben söylediği sözlerin (Siz öğrencileri örgütlüyorsunuz, kendiniz çocuğumu dövemiyorsunuz, başkalarına dövdürtüyorsunuz ne biçim etmesiniz, kitabı defteri kilitleyin madem, terbiyesizler) muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici kaba söz niteliğinde olduğu ve dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/14753 Karar: 2021/9278 Tarih: 15.03.2021

"Öğrencileri Örgütlüyorsunuz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.