Nefret ve Şiddetle Kınıyorum

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Nefret ve Şiddetle Kınıyorum"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Nefret ve şiddetle kınıyorum" ifadesi, genellikle bir olay, davranış veya durum hakkında duyulan yoğun hoşnutsuzluğu ve şiddeti açıkça reddettiğini ifade etmek amacıyla kullanılan bir ifadedir. Bu ifade, kişinin olumsuz bir durumu veya davranışı kesin bir şekilde reddedip, ona karşı çıkma ve hoşgörüsüzlüğünü ifade etme amacı taşır.

"Nefret ve şiddetle kınıyorum" tabiri, güçlü bir olumsuz duygu ifadesi taşır ve genellikle ciddi bir tepkiyi vurgular. Bu ifade, özellikle şiddet, ayrımcılık, hoşgörüsüzlük gibi olumsuz davranışları veya durumları sert bir şekilde eleştirirken kullanılır. İfade, insan haklarına saygı gösterilmesini, şiddet ve nefretin reddedilmesini ve toplumsal değerlerin korunmasını vurgular.

Hakaret mi?


Nefret ve Şiddetle Kınıyorum kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (TV programında, Büyükşehir Belediye Başkanına hitaben: Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için... Partisi'ne ihanet eden, sosyalistlerle işbirliği yapan, davasını makam için bırakıp kaçan ...e tepkimizi belli etmek için buradayız. Bizim sevdamız makamla mevki ile ölçülecek bir sevda değildir. Davasını terk edip gidenleri şahsım ve sizler adına nefret ve şiddetle kınıyorum) ve yükletilen suça yönelik katılan ... vekilinin temyiz nedenleri yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 4. CD Esas: 2021/32173 Karar: 2022/7472 Tarih: 15.03.2022

"Nefret ve Şiddetle Kınıyorum" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.