Tacizci

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Tacizci"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Tacizci, bir kişinin başka bir kişiye cinsel olarak istenmeyen davranışlarda bulunduğu bir kişidir. Bu davranışlar, kişinin rızası olmadan gerçekleştirilen cinsel içerikli sözler, dokunma veya diğer eylemlerle bir kişinin sınırlarını ihlal eder. Tacizci, cinsel taciz suçunu işleyen bir kişidir. "Tacizci", bir kişinin başka bir kişiye cinsel veya kişisel alanlarını istenmeyen şekilde, rahatsız edici ve rahatsız edici bir şekilde tecavüz eden, cinsel içerikli davranışlarda bulunan veya sınırları ihlal eden bir bireyi tanımlayan terimdir. Tacizci, kişinin rızası olmadan, karşı tarafın rahatsızlık duyabileceği cinsel veya kişisel davranışlar sergileyerek, onları rahatsız eden veya huzursuz eden bir davranış içine girer. Taciz, hem fiziksel hem de sözel veya dijital ortamlarda gerçekleşebilir ve cinsiyet, yaş, cinsel yönelim veya diğer faktörlere dayanabilir.

Tacizci davranışlar ciddi sonuçlara yol açabilir, kurbanın psikolojisini ve duygusal sağlığını etkileyebilir. Toplumsal düzeyde, taciz cinsiyet eşitliğini zedeler, insan haklarını ihlal eder ve toplumsal sorunlara neden olabilir. Yasalar ve sosyal normlar genellikle tacizi caydırmak ve suçlamak amacıyla oluşturulmuştur. Tacizci davranışların önlenmesi ve kurbanların korunması, toplumun genel refahını ve güvenliğini artırmak için önemlidir.

Hakaret mi?


Tacizci  kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, "Tacizci...i teşhir ediyoruz" şeklinde verilen haber ile ... Üniversitesi nde gözaltına alınan 8 kadının gözaltı sırasında avukat talep etmeleri üzerine müdafi olarak görevlendirilen Avukat... tarafından fiziki ve sözlü şekilde taciz edildiği yönündeki ifadelerin soruşturma açılmasını gerektiren fiil isnadına dair olup ilgilisinin şeref ve haysiyetini ihlal edici, kişilik haklarını zedeler mahiyette olduğu da gözetilerek şüpheli veya şüphelilerin tespit edilerek savunmalarının alınmalarına, şikayete konu haber sayfasının ve varsa adli evrakın teminine yönelik olarak gerekli tüm soruşturma işlemleri yapıldıktan sonra şüpheli/şüphelilerin hukuki durumlarının değerlendirilmesi gerekirken hiç bir soruşturma işlemi yapılmaksızın verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair karara yönelik itirazın kabulü yerine yazılı şekilde karar verilmesi yasaya aykırı...

Yargıtay 8. CD Esas: 2017/17220 Karar: 2018/7253 Tarih: 21.06.2018

Karar #2

Şüphelinin... kullanıcı adlı Twitter uzantılı sosyal medya hesabından müştekiye karşı "Sen de ne konuştun ya iğrenç adam, pis tacizci' şeklinde paylaşımda bulanmasına ilişkin) şüpheli veya şüphelilerin tespitine yönelik olarak gerekli tüm soruşturma işlemleri yapıldıktan sonra, şüpheli veya şüphelilerin tespiti halinde iddianame düzenlenmesi, şüpheli veya şüpheliler tespit edilemediği takdirde ise dava zamanaşımı süresince soruşturmaya devam edilmesi gerektiği ...

Yargıtay 18. CD Esas: 2019/7465 Karar: 2019/12402 Tarih: 17.09/2019

"Tacizci" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.