Oturduğu Koltuğu Dolduramıyor

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Oturduğu Koltuğu Dolduramıyor"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


“Oturduğu koltuğu dolduramıyor” bir deyimdir ve “Aldığı görevi tam olarak yerine getiremiyor” anlamına gelir.

İki paragraf açıklamak istediğinizi belirttiniz ancak bu deyim için daha fazla açıklama yapılacak bir durum yoktur. Eğer başka bir sorunuz varsa yardımcı olmaktan mutluluk duyarım.

Hakaret mi?


Oturduğu Koltuğu Dolduramıyor kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Gazete yazısında, Belediye Başkan Yardımcısına hitaben: Ne yazık ki oturduğu koltuğu dolduramıyor, mal varlığını bile kaçırmış bir adamdır, yaptığı yanlış uygulamalarda hem partimizi hem de meclis üyelerimizi sıkıntıya sokuyor) ve yükletilen suça yönelik katılan vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/16546 Karar: 2022/15976 Tarih: 23.06.2022

"Oturduğu Koltuğu Dolduramıyor" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.