Kel

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kel"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Kel" kelimesi genellikle saçsız veya az saçlı bir kişiyi tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Bu terim, bir kişinin saçlarının büyük ölçüde döküldüğü veya doğuştan saçsız olduğu durumları ifade eder. "Kel" terimi, fiziksel görünümle ilgili bir özellik olan saçsızlığı belirtmek amacıyla kullanılır ve genellikle nötr bir anlam taşır.

"Kel" kelimesi aynı zamanda bazı durumlarda mizahi veya argo bir anlam taşıyabilir. Özellikle arkadaşlar arasında veya esprili bir dille kullanıldığında, kişinin az saçlı veya saçsız görünümünü alaycı bir şekilde ifade etmek veya espri yapmak amacıyla kullanılabilir. Ancak, terimin kullanılma şekli ve bağlamı, kişinin duygularını incitmemeye veya saygısızlık yapmamaya dikkat edilmesi gereken bir konudur.

Hakaret mi?


Kel kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın katılan ...le söylediği “Şu kel kafana bak, boya bak" şeklindeki ifadelerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı davranış niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/28286 Karar: 2016/10631 Tarih: 17.05.2016

"Kel" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.