Kepazelik

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kepazelik"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Kepazelik, bir durumun veya davranışın son derece utanç verici, rezil veya aşağılayıcı olduğunu ifade eder. Bu makalede, kepazelik kavramı detaylı bir şekilde açıklanacak ve örneklerle desteklenecektir. Kepazelik, toplumun kabul etmediği veya hoş karşılamadığı bir davranışın sergilenmesiyle ortaya çıkar. Bu davranışlar, insanların ahlaki değerlerine aykırıdır ve genellikle başkalarını küçük düşürmeye veya rencide etmeye yöneliktir.

Kepazelik, kişinin kendine veya başkalarına zarar veren, saygısızlık veya aşağılama içeren eylemlerini ifade eder. Örneğin, bir kişinin başkalarını alay etmesi, küfür etmesi, yalan söylemesi veya başkalarının mahremiyetine saygısızlık etmesi kepazelik olarak kabul edilir. Bu tür davranışlar, toplumda genellikle hoş karşılanmaz ve kişinin itibarını zedeler.

Kepazelik, toplumsal normlara aykırı davranışlarla ilişkilendirilebilir. Örneğin, bir kişinin kamusal alanda çıplak dolaşması, başkalarının önünde ahlaki sınırları zorlaması veya toplumun değerlerine ters düşen bir şekilde hareket etmesi kepazelik olarak değerlendirilebilir. Bu tür davranışlar genellikle toplumda tepkiyle karşılanır ve kişinin itibarını zedeler.

Toplumsal algılar ve perspektifler kepazelik kavramını etkileyebilir. Bir davranışın bir toplumda kepazelik olarak kabul edilmesi, başka bir toplumda normal veya kabul edilebilir olabilir. Örneğin, bazı toplumlarda dövme yaptırmak veya vücut piercing'i yapmak kepazelik olarak görülebilirken, diğer toplumlarda yaygın ve kabul edilebilir bir davranış olarak değerlendirilebilir.

Özetlemek gerekirse, kepazelik bir durumun veya davranışın son derece utanç verici, rezil veya aşağılayıcı olduğunu ifade eder. Bu makalede kepazelik kavramı detaylı bir şekilde açıklanmış ve örneklerle desteklenmiştir. Ayrıca, kepazelikle ilgili farklı perspektifler ve toplumsal algılar da ele alınmıştır.

Hakaret mi?


Kepazelik kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın kendisine haksız yere trafik ceza tutanağını düzenleyen ve hakaret ettiğini iddia eden görevliler hakkında Başbakanlık İletişim Merkezi ve İstanbul Emniyet Müdürlüğüne yapmış olduğu şikayetle ilgili soruşturma izni verilmemesi üzerine müdürlüğe gönderdiği elektronik postadaki "Bu ne rezillik, bu ne kepazelik, bu ne ahlaksızlık ve terbiyesizlik" şeklindeki sözler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, herhangi bir kişi hedef alınmadığı gibi elektronik postadaki sözlerin kişilerin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp ağır eleştiri niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı....

Yargıtay 4. CD Esas: 2012/14059 Karar: 2014/249 Tarih: 13.01.2014

"Kepazelik" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.