Başkanı Yasadışı Uygulamaların İçine Çekmek

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Başkanı Yasadışı Uygulamaların İçine Çekmek "
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Başkanı yasadışı uygulamaların içine çekmek" ifadesi, bir kişinin başka bir kişiyi yasa dışı işlere karıştırmakla suçladığı bir ifadedir. Bu ifade, bir kişinin bir diğer kişiyi yasa dışı bir eyleme katılmaya ikna etmek veya zorlamak için kullanılan bir ifadedir. "Başkan" kelimesi, genellikle devlet başkanını veya üst düzey bir yetkiliyi ifade eder ve bu ifade, bir başkanın yasa dışı faaliyetlere karıştığına dair bir suçlama içerir. Ancak, bu ifade sadece bir suçlama veya iftira da olabilir ve gerçek bir temele dayanmadan kullanılabilir. Bu nedenle, böyle bir ifade kullanılırken dikkatli olunmalı ve doğru delillerle desteklenmelidir.

Hakaret mi?


Başkanı yasadışı uygulamaların içine çekmek kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, sanığın katılanı hedef alarak yazdığı yazı içeriklerindeki eleştiri niteliğindeki ifadelerin (Internet haber sitesinde, Belediye Genel Sekreter Yardımcısını hedef alarak: Genel Sekreter Yardımcısı... donatıldığı "Duka" yetkilerle, iki aydır yaptığı usulsüz yöntem ve atamalarla belediye camiasında infiale yol açtı. Adam kayırmacılığı ile "hanedan kuracak" yorumları yapılan...göreve başladıktan sonra mali durumu belediye personelince tartışılan..., Başkan...'i yasadışı uygulamaların içine çekmesi de ayrıca dikkat çekiyor) katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması kanuna aykırı...

Yargıtay 18, CD Esas: 2015/38696 Karar: 2018/7198 Tarih: 09.05.2018

"Başkanı Yasadışı Uygulamaların İçine Çekmek " kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.